Informace k novým předmětům

 

JS 2013

Seznam již realizovaných předmětů

PS 2012

JS 2012

PS 2011/JS 2011

Seznam připravovaných předmětů (říjen 2010 - červen 2013)

Poř č.

Kurz– názvy kurzů jsou přibližné

Předn./
semin.
Studium
Bc.
Mgr. a vyšší

Kdy lze zavést předmět?
JS 2011
PS 2011
JS 2012
PS 2012
JS 2013

Vyučující

1

Obraznost měst -Montreal, Québec
Imaginaires de la ville- Montréal, Québec

1/1

JS 2011

prof. Kyloušek

2

Dějiny frankofonní kultury v Severní Americe
Histoire de la culture francophone en Amérique du Nord

1/1
Bc.

PS 2011

dr. Vurm

3

Etnografie severoamerických Indiánů
Etnography of North American indigenous

0/2
Bc.

PS 2011

Vanderziel, B.A

4

Obraz Ameriky v italské
literatuře
Immagini dell’America nella letteratura italiana

1/1
Bc. Mgr.

PS 2011

dr. Divizia

5

Řeky Ameriky
Rivers of America

0/2
Mgr.

PS 2011

dr. Prajznerová

6

Dekadence v Americe na konci dvacátého století
Decadence in America in the late twentieth century

0/2
Mgr.

PS 2011

dr. Kaylor

7

Severoamerická gotická literatura
North American Gothic

1/1
Mgr.

PS 2011

dr. Rhoads

8

Quebecká divadelní tvorba
Théâtre québécois

1/1
Bc. Mgr.

PS 2011

prof. Kyloušek

9

Fantastično ve francouzsko-kanadské a quebecké literatuře
Le fantastique dans la littéature canadienne française et québécoise

1/1
Bc. Mgr.

PS 2011

prof. Kyloušek

10

Úvod do studia kultury USA: Kapitoly z kultury
Introduction to American Studies: Topics in Culture

0/2
Bc.

JS 2012

dr. Sparling, Vanderziel, B.A. doc. Pospíšil

11

Dějiny Evropské kolonizace
History of European Colonization
Histoire de la colonisation européenne
Historia de la colonización europea

1/1
Bc. Mgr.

JS 2012

Alchazidu, dr.Vurm, Vanderziel, B.A.

12

Současné otázky americké lingvistiky
Current topics in American Linguistics

0/2
Mgr.

JS 2012

dr. Chovanec

13

Americká španělština
El espanol en América Latina

2/0
Mgr.

JS 2012

dr. Buzek

14

Geografie, kultura a společnost v románských oblastech Severní Ameriky

1/1
Bc. Mgr.

JS 2012

dr. Polická, dr.Alchazidu

15

Obraz Anglo-Kanaďana ve francouzsko-kanadské literatuře
Image du Canadien-Anglais dans la littérature candienne-française

1/1
Bc. Mgr.

JS 2012

prof. Kyloušek

16

Překlad ze severoamerických literatur do češtiny (a naopak)
v historicko-kulturní perspektivě
Translating North America into Czech (and vice versa): a
historical-cultural perspective /

0/2
Bc. Mgr.

JS 2012

ing. Rambousek, dr.Kamenická

17

Literatura západního pobřeží

Writing the West-Coast

0/2
Bc. Mgr.

JS 2012

dr. Prajznerová

18

Mexická divadelní tvorba
Teatro mexicano

1/1
Bc. Mgr.

JS 2012

dr. Vázquez

19

Obraz USA a Ameriky v quebecké literatuře
Image des États-Unis et de l’Amérique dans le littérature québécoise

1/1
Bc. Mgr.

JS 2012

dr. Vurm

20

Literatura původnich obyvatel
Indigenous Literature

0/2
Mgr.

JS 2012

dr. Horáková

21

Literatura Nového Španělska a Mexika. Vybrané kapitoly
Literatura de Nueva Espana y de México. Capítulos escogidos

1/1
Bc.

PS 2012

doc. Lukavská

22

Současné otázky kultury původních národů ve frankofonní oblasti
Les questions actuelles des cultures autochtones

1/1
Bc. Mgr.

PS 2012

dr. Vurm

23

Současné otázky kultury původních národů v hispanofonní oblasti
Las cuestiones actuales de la cultura indígena en la área hispanofona

1/1
Bc. Mgr.

PS 2012

dr. Alchazidu

24

Migrace a imigrace v Severní Americe
Migration and immigration in North America
Migration et immigration en Amérique du Nord

1/1
Bc. Mgr.

PS 2012

Vanderziel, B.A, prof. Kyloušek,

25

Výslovnostní podoby americké angličtiny
Pronunciation
Varieties of American English

0/2
Mgr.

PS 2012

dr. Tomková

26

Španělština v USA
El espanol en los Estados Unidos

1/1
Mgr.

PS 2012

dr. Buzek

27

Textová praxe v překladu severoamerických literatur do češtiny
Textual practices in translation of North-American literatures

0/2
Bc. Mgr.

PS 2012

dr.Kamenická,
ing. Rambousek

28

Ženské autorky ve francouzsko-kanadské a quebecké literatuře
Femmes auteurs de la littérature canadienne-française et québécoise

1/1
Bc. Mgr.

PS 2012

dr. Vurm

29

Hispanoamerická fantastická povídka
Cuento fantástico hispanoamericano

1/1
Mgr.

PS 2012

doc. Lukavská

30

Film v USA: Instituce, žánry, autoři, kritika

0/2
Bc., Mgr.

PS 2012

doc. Pospíšil

31

Americká beletrie a ideologie domestikace žen

American Fiction and Domestic Ideology

0/2

Bc. Mgr.

PS 2013

Rhoads

32

Vícejazyčnost, jazyková změna a jazyková politika

1/1

Mgr.

JS 2013

dr. Chovanec, dr. Polická,

dr. Buzek

33

Identita a kultura v hispanofonních oblastech
Identidad y Cultura en la área hispanofona

1/1
Bc. Mgr.

JS 2013

dr. Alchazidu

34

Identita a kultura ve frankofonních oblastech
Identité et culture dans les zones francophones

1/1
Bc. Mgr.

JS 2013

prof. Kyloušek

35

Film v Kanadě: Instituce, žánry, autoři, kritika

0/2
Bc.,Mgr.

JS 2013

doc. Pospíšil

36

Francouzština v Severní Americe
Le français en Amérique du Nord

1/1
Bc. Mgr.

JS 2013

dr. Cusimano

37

České překlady z quebecké literatury
Traductions tcheques de la littérature québécoise

1/1
Bc. Mgr.

JS 2013

prof. Kyloušek, dr. Vurm

38

North American Cross-culture Narratives

Severoamerické kulturní

narativy

0/2
Bc. Mgr.

JS 2013

dr. Horáková

39

Aspekty americké poválečné prózy
Aspects of Post-war American fiction

0/2
Mgr.

JS 2013

dr. Hardy

40

Obraz USA v Mexické literatuře
Imagen de los EE.UU. en la literatura mexicana

1/1
Bc. Mgr.

JS 2013

dr. Vázquez

Studijní materiály

texty a doplňkové materiály k přednáškám, ...

Viz také Informační systém Masarykovy univerzity, kde najdete přehledné informace o tímto pracovištěm s odkazy na studijní materiály a vyučujících.

Online podpora

systém elektronických výukových kurzů ústavu v prostředí internetu