Studijní plán

Obor Severoamerická kulturní studia

Aby se jednooborový student mohl přihlásit ke Statní závěrečné zkoušce magisterské na konci magisterského studia, musí splnit následující požadavky:

  a. absolvovat povinné společné kurzy (dohromady 60 kreditů):

Psaní magisterské diplomové práce obvykle trvá minimálně dva semestry: v prvním semestru procesu psaní práce se student věnuje přípravě práce a plní úkoly elektronického semináře I (SAKS91), ve druhém semestru se věnuje samotnému psaní práce a semináři II (SAKS92) a práci dokončí a odevzdá.

  b. ze tří níže uvedených modulů si student vybere dva a to buď modul AJ a FJ nebo modul AJ a SJ (dohromady 40 kreditů). Kurzy v rámci modulu musí být ukončeny zkouškou.

Povinné předměty - Modul AJ + FJ

SAKS11 Severoamerické mezikulturní narativy

SAKS12 Překlad severoamerických literatur do češtiny v historicko-kulturní perspektivě 

SAKS13 Film v USA: Instituce, žánry, autoři, kritika 

SAKS14 Současné otázky americké lingvistiky 

SAKS21 Obraz USA a Ameriky v quebecké literatuře 

SAKS22 Quebecké divadlo 

SAKS23 České překlady z quebecké a karibské literatury 

SAKS24 Francouzština v Severní Americe 

 

Povinné předměty - Modul AJ + SJ

SAKS11 Severoamerické mezikulturní narativy

SAKS12 Překlad severoamerických literatur do češtiny v historicko-kulturní perspektivě 

SAKS13 Film v USA: Instituce, žánry, autoři, kritika 

SAKS14 Současné otázky americké lingvistiky 

SAKS31 Španělština v USA 

SAKS32 Variety španělštiny 

SAKS33 Obraz USA v mexické literatuře 

SAKS34 Mexická divadelní tvorba 

  c. z níže uvedených kurzů musí student získat minimálně 20 kreditů

AJ15074 Aspekty americké poválečné prózy
AJ22093 Výslovnostní podoby americké angličtiny
AJ25046 Dekadence v Americe na konci dvacátého století
AJ25047 Literatura původních obyvatel
AJ25051 Shakespeare a americká literatura
AJ27051 Současné indiánské komunity
AJ27052 60. léta v americké historii
AJ27053 Občanská a lidská práva: srovnávací pohled
AJ27055 Šprýmář tvoří tento svět
AJ27068/FJ0B771 Migrace a imigrace v Severní Americe
AJ28001 Postkoloniální a feministické přepisy kanonických textů
AJ28056 Rozmanitost kanadské zkušenosti: kanadský film od 70. let do současnosti
AJ29086 Textová praxe v překladu severoamerických literatur do češtiny
FJ0B762 Le fantastique dans la littéature canadienne française et québécoise
FJ0B763 Auteurs féminins en littérature canadienne-française et québécoise
FJ0B764 Histoire de la culture francophone en Amérique du Nord 
FJ0B765 Quebecká divadelní tvorba
FJ0B768 Obraz Anglo-Kanaďana ve francouzsko-kanadské literatuře
FJ0B772 Současné otázky kultury původních národů ve frankofonní oblasti
FJ0B776 Identita a kultura ve frankofonních oblastech Ameriky
SJ0B762 El cuento fantástico hispanoamericano
SJ0B774 Mexická divadelní tvorba
SJ0B776 Literatura Nového Španělska a Mexika. Vybrané kapitoly
SJ0B779 Identita a kultura v hispanofonních oblastech
SJ0B790 Současná společnost a kultura hispanofonních zemí Latinské Ameriky II

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info